Adatkezelés-adatvédelem

Rövid tájékoztató

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Személyes adatokat harmadik félnek nem adunk át, kivéve a jogszabályban meghatározott eseteket.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt személyes adatokról, amennyiben azt írásban kéri az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.

A személyes adatok törlését szintén az alábbi elérhetőségeinken lehet kérni.

DM leveleket csak azoknak küldünk, akik ehhez kifejezetten hozzájárulnak.


Részletes tájékoztató

 

Személyes adatnak minősül minden olyan adat, vagy adatok egy csoportja, amelyekből egy vagy több lépésben el lehet jutni egyetlen konkrét természetes személyhez. Személyes adat pl. a név, az email cím, az arckép, a lakcím, a telefonszám.

Az adatkezelési gyakorlatunkat az alábbi törvények figyelembevételével alakítottuk ki:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (Infotörvény)
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Reklámtörvény)
 • Az Európai Unió Általános adatkezelési eljárásokra vonatkozó ajánlásának (GDPR)

 

1. Adatkezelő:

A www.borartroom.hu weboldal tulajdonosa Streit Gábor magánszemély

Adatvédelmi azonosítószám: NAIH-106901/2016

Elérhetőség: sg.donbora@borartroom.hu

 

Tárhely szolgáltató:

Intrex Hosting Kft (8000 Székesfehérvár Nyitrai utca 49/4.)

https://intrex.hu/

Hírlevél szoftver

Szolgáltató: Bithuszárok Bt. (2051 Biatorbágy Damjanich utca 8.)

Szoftver: https://listamester.hu/

2. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az Európai Unió általános adatkezelési útmutatója az adatkezelésnek többféle jogalapját ismeri:

 • hozzájáruláson alapuló
 • törvényi kötelezettség
 • szerződésteljesítés
 • jogos érdek

A www.borartroom.hu oldalon a személyes adatok gyűjtése és kezelése minden esetben az érintett személy előzetes hozzájárulásán alapul.

 

3. Az érintett adatok köre

3.1. A hírlevélre / blog értesítőre való feliratkozáshoz

 • név
 • email cím

3.2. Statisztikai célra 

A www.borartroom.hu weboldalon történő böngészés közben rendszerünk a Google Analytics rendszerében statisztikai célból rögzítheti az IP címet, és a látogatás főbb jellemzőit. A Google Analytics rendszerében rögzített személyes adatokat a weboldal üzemeltetője kizárólag összesítve, statisztikák formájában látja, a részletes személyes adatokat nem kezeli. A statisztikai célú adatgyűjtésre a Google adatkezelési tájékoztatója vonatkozik. A Google adatvédelmi, adatkezelési irányelvei itt érhetők el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

3.3. A weboldalon történő regisztráció

A www.borartroom.hu oldalon bizonyos tevékenységek és funkciók előzetes regisztrációhoz kötöttek. A regisztrációhoz szükséges adatok:

 • – név
 • – email cím
 • – felhasználónév
 • – jelszó

3.4. Kapcsolat a közösségi oldalakkal

A www.borartroom.hu weboldalon elhelyeztünk olyan gombokat, amelyek megkönnyítik a weboldal tartalmának megosztását a különböző közösségi médiákban. Ezen funkciók használatával személyes adatokat nem gyűjtünk, és nem kezelünk, de mások láthatják a közösségi oldalakon nyilvánosan megadott személyes adatokat. A személyes adataid láthatóságát a közösségi oldalakon az adatvédelem és / vagy láthatóság menüpontokban magad tudod beállítani.

A facbook adatkezelési szabályzatát itt találod: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

A Google+ adatvédelmi irányelveit itt találod: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu

4. Az adatkezelés célja

4.1. A hírlevél feliratkozáskor megadott adatokat kizárólag arra használjuk, hogy a weboldal újdonságairól, az új blog bejegyzésekről információkat küldjünk.

4.1.1. Ha előzetesen külön engedélyezted, akkor időnként kaphatsz reklámokat, tartalmazó üzeneteket is.

4.1.2. Az, hogy nem szeretnél reklám üzeneteket kapni, semmiféle hátránnyal nem jár rád nézve.

4.2. A regisztrációkor megadott adataidat kizárólag arra használjuk, hogy ellenőrizni tudjuk a regisztrációkhoz kötött funkciók használatának jogosultságát.

4.3 A statisztikai adatgyűjtés célja, hogy vonzóbb, a látogatók számára hasznosabb weboldalt tudjunk készíteni.

5. Az adatkezelés időtartama

A meg nem erősített hírlevél feliratkozások és regisztrációk adatait 48 órán belül töröljük.

A statisztikai célból gyűjtött adatok kezelésének időtartama az utolsó látogatástól számított 26 hónap.

A megerősített hírlevél feliratkozások és regisztrációk során megadott személyes adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Ezeket az adatokat addig kezeljük, amíg a hozzájárulást az érintett személy vissza nem vonja.

6. Adatvédelem, adatbiztonság

Személyes adatokat nem adunk át harmadik félnek, kivéve a jogszabályokban meghatározott esteket (adóhatóság, bűnüldöző szervek megkeresései).

A hírlevélre való feliratkozáskor, vagy a regisztrációkor megadott személyes adatok nem kerülnek harmadik félnek átadásra, és a leiratkozáskor, vagy a regisztráció törlésekor haladéktalanul töröljük azokat.

A leiratkozottak és törölt regisztrációk adatait nem gyűjtjük, nem tároljuk.

A személyes adatokat nem továbbítjuk külföldre.

Mindent megteszünk, hogy személyes adataid biztonságban legyenek.

A tárhely szolgáltatóval és a hírlevél küldő szoftver fejlesztőivel, üzemeltetőivel együtt mindent megteszünk, ami lehetséges, hogy az adataid teljes biztonságban legyenek, illetéktelenek ne férjenek hozzá.

A hírlevél szerveren és a tárhelyen tárolt adatokról nem készítünk mentést saját számítógépünkre, vagy más adathordozóra. A biztonsági mentéseket a Google Drive szolgáltatásával a Google szerverein tároljuk.

7. A különleges személyes adatok felhasználása és kezelése

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény alapján nem kérünk, és nem dolgozunk fel különleges személyes adatot, így faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat.

A látogatóink személyes, illetve egyéb adatait nem egészítjük ki, és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, illetőleg információval.

8. Adatok megismerhetősége, az érintettek jogai

Az adatkezelés során bármikor:

 • tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről az adatkezelőtől.
 • Kezdeményezheted személyes adataid helyesbítését,
 • kezdeményezheted a személyes adataid törlését vagy zárolását.

8.1. Tájékoztatás a kezelt személyes adatokról

Az adatkezelő során bármikor tájékoztatunk:

 • az adatfeldolgozónál feldolgozott adataidról,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • jogalapjáról,
 • időtartamáról,
 • valamint az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Adattovábbítás esetén ugyancsak tájékoztatunk:

 • az adattovábbítás jogalapjáról
 • az adattovábbítás céljáról
 • és címzettjéről.

A tájékoztatást kérheted írásban a sg.donbora@borartroom.hu email címen.

A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 10 munkanapon belül írásbeli tájékoztatást kapsz az általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, valamint az adatok továbbításának időpontjáról és a címzettről.

A tájékoztatás ingyenes

A tájékoztatást csak a jogszabályban előírt esetekben tagadhatja meg az adatkezelő.

8.2. A kezelt adatok módosítása, helyesbítése

A hírlevél feliratkozáskor megadott adataidat saját magad tudod helyesbíteni a minden levél végén elhelyezett adatmódosítás linken keresztül.
Ezen a módon bármikor visszavonhatod korábban megadott hozzájárulásodat a reklám tartalmú levelek kézbesítéséhez.

A weboldalon történő regisztrációkor megadott adataidat szintén saját magad tudjod módosítani belépés után a „Fiókom” menüpont alatt.

Amennyiben az adataid módosítását nem tudod, vagy nem akarod önmagad elvégezni, adataid módosítását a sg.donbora@borartroom.hu email címen írásban is kérheted. A módosítási kérelemben egyértelműen fel kell tüntetni, hogy melyik adatod módosítását kéred, mi a jelenleg tárolt adat, és mire kéred módosítani. Az adatmódosítást legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 10. munkanapon az adatkezelő elvégzi.

8.3. A kezelt adatok törlése

A hírlevél feliratkozáskor megadott adatok a leiratkozás pillanatában automatikusan törlődnek. Leiratkozni a minden levél végén elhelyezett „leiratkozás” linken keresztül lehetséges.

A weboldalon történő regisztrációkor megadott adataidat szintén saját magad tudod törölni. Belépés után a „fiókom” menüpont alatt lehetőség van a fiók törlésére.

Amennyiben valamilyen ok miatt nem tudod, vagy nem akarod saját magad törölni az adataidat, az adataid törlését a sg.donbora@borartroom.hu email címen írásban kérheted. Az adatok törlését legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 10. munkanapon elvégezzük.

8.4. Jogorvoslat

Amennyiben a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmedet az adatkezelő elutasítja, vagy jogosulatlan adatkezelést tapasztalsz, bejelentést tehetsz a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnál, illetve jogorvoslatot kérhetsz a lakóhelyed szerinti illetékes bíróságon.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

9. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

A www.borartroom.hu honlap kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználók bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről.

Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a honlap felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

A www.borartroom.hu honlap kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A www.borartroom.hu honlap tulajdonosa kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

10. Cookie-k vagy sütik használata

A www.borartroom.hu weboldal, hasonlóan a weboldalak millióihoz, a felhasználói élmény fokozása érdekében „cookie” -at vagy sütiket használ.

A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldalunk helyez el (és olvas vissza) a Te számítógépeden, hogy minél egyszerűbbé tegye a számodra a böngészést.

A segítségével a webhely megjegyzi a látogatásoddal kapcsolatos beállításokat, könnyebb lesz a weboldal használata.

Ezek a cookie-k nem alkalmasak arra, hogy a látogatót azonosíthassák, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére, és céljuk gyorsabbá, kényelmesebbé és egységesebbé tenni a böngészést, valamint a felhasználói élményt.

A sütiket törölheted a saját számítógépedről, illetve letilthatod alkalmazásukat a böngésződben.

Részletes süti tájékoztatóért kattints ide